Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Administracja

 Wydano: Koszalin : "Miscellanea" , 2001

Administracja

 Wydano: Koszalin : Miscellanea , 1998

Boć, Jan (1939- ). Red.

Umowy w administracji

 Wydano: Wrocław : Kolonia Limited , 2008

Eichler, Agata , red. nacz.

Gazeta Samorządu i Administracji. gospodarka - pr[...]

 Wydano: Warszawa : INFOR Sp. z o.o. , 2009

Eichler, Agata , red. nacz.

Gazeta Samorządu i Administracji. gospodarka - pr[...]

 Wydano: Warszawa : INFOR Sp. z o.o. , 2010

Izdebski, Hubert (1947- ).

Administracja publiczna

 Wydano: Warszawa : "Liber" , 2004

Jabłońska, Gertruda

Prawo samorządowe w praktyce : struktury i formy [...]

 Wydano: Gdańsk : Ośrodek Doradztwa i Doskonalen , 1997

Kierzkowska, Joanna Sylwia. Red.

Wybrane zagadniania z materialnego prawa administ[...]

 Wydano: Gdańsk : Wydawnictwo Gdańskiej Szkoły W , 2015

Majewski, Włodziemierz (red.)

Rola administracji w państwie demokratycznym

 Wydano: Bydgoszcz : Bydgoska Szkoła Wyższa , 2013

Pieprzny, Stanisław.

Administracja bezpieczeństwa i porządku publiczne[...]

 Wydano: Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzesz , 2012