Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Jabłoński, Andrzej (politolog). Red.

Studia z teorii polityki T. 2

 Wydano: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławski , 1998

Maria, Dudzik. Red.

Kształcenie językowe w szkole

 Wydano: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławski , 1998

Ociepka, Beata. Red.

Dyplomacja publiczna

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2008

Ponikowski, Bogusław. Red.

Uwarunkowania współczesnej polityki społecznej

 Wydano: Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławski , 2002

Ratajczak, Magdalena. Red.

Pomiędzy kulturami

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2006

Samecki, Wiesław.

Wprowadzenie do ekonomiki

 Wydano: Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocł , 2005