Strona główna |  Przeglądaj katalog |  Wyszukaj |  Zestawienia | Profil użytkownika |  Pomoc

Woźnicki, Jerzy (1947- ). Red.

Regulacje prawne, dobre wzorce i praktyki dotyczą[...]

 Wydano: Warszawa : Instytut Społeczeństwa Wiedzy , 2006